Categories
Sawaal - Jawaab

Sawaal-Jawaab-20

sawal — mera naam mohammed siraj khan hai aur m Bhopal m rhe kr padhai kr rha hun ap se Ek sawaal hai Kya dewbandio aur adar jamat ke piche namaz mukamal hogi ya nai Kyo k mai Ek sunni hun aur asakr mujhe alag alag masjid m namaz padhna padta hai jisme se sirf pure Bhopal m Ek hi sunni masjid hai Kya mere namaz kubaool hogi bhai juma ka bhi bata dein

jawab — ( wahabiyo ke peechhe namaz ka hukm oopar guzra ) Juma qaayam hone ki kuchh sharte hain jinme se ek ye bhi hai ki sultane islam ho ya uska naayab ya fir unke na hone par musalman apne liye jise imaam bana lein,Ab agar wo imam bad aqeedah hai to wo sharaite juma ko poora nahin karta wa lihaza aap agar us sunni masjid tak aasani se aa-ja sakte hain to juma padhne ke liye wahan jaaye aur agar nahin pahunch sakte to aap par juma farz hi nahi aap zohar hi padhenge

👉 Sms prepared by 👈
ZEBNEWS

* Monday *** SawaL-JawaB ****


Sawal — Ek sakhas masjid main namaz padh raha tha or us ke barabar main ek wahawi bhi to aisi namaz ka kya hukm hai

Jawab — Saf qata karna yaani kaatna,todna haraam hai huzoor sallallaho taala alaihi wasallam farmaate hain ki jo saf qata kare allah use qata kar dega to wahabi devbandi wagairah bad mazhab agar saf ke beech me khade ho gaye to yaqinan saf qata hogi aisa na chahiye unko masjid me aane hi na diya jaaye lekin badal me khade ho hi gaye to namaz ho jayegi

📕 Fatava razviya,jild 3,safah 374-264

Sawal —Aaj wahabio ke piche namaz padhne zor diya jata hai kahte hain ki masjide nabwi me ek namaz par 50000 namazo ka sawab hai

Jawab —wahabiyon ke peechhe namaz nahin padhi jaayegi agar che 50000 kya 50 crore nekiyan milti ho,wahabi ke peechhe namaz padhna haraam unhein imaam banana haraam,aur agar maaz ALLAH unhein musalman samjhe jab to khud hi kaafir hai,ye inaam sunniyon ke peechhe padhne par hai warna wahabi ke peechhe namaz padhna to door ki baat balki jo sunni wahabiyon se mel jol rakhta ho uske peechhe bhi namaz makruhe tahrimi yani najayaz hai

📕 Fatawa razviya jild 3 safah 269

Sawal — Arab me juma kaise padhi jaaye

Jawab — Juma qaayam hone ki kuchh sharte hain jinme se ek ye bhi hai ki sultane islam ho ya uska naayab ya fir unke na hone par musalman apne liye jise imaam bana lein,Ab agar wo imaam bad aqeedah hai to wo sharaite juma ko poora nahin karta lihaza sunniyon par wahan juma farz hi nahi zohar hi padhenge,haan alal elaan koi sunni juma qaayam kar le to uske peechhe padh lein magar ye yaad rahe ki uski sharton me ek shart izne aam bhi hai yaani har kisi ko aane ki ijazat hai to agar kisi ne ghar me juma qaayam kiya aur ghar ka darwaza bund kar liya to kisi ki namaz nahin hogi balki agar kisi sunni masjid me aadmi full ho gaye hon to bhi uska darwaza nahin bund kar sakte agar ek hi darwaza tha aur wo bund kar liya to kisi ki namaz na huyi,isi liye jail me bhi juma padhne ka hukm nahin hai kyunki wahan bhi izne aam mumkin nahin,aur yahi hukm har jagah ka hai maslan hindustan me bhi agar aap agar kisi sunni masjid tak aasani se aa-ja sakte hain to juma padhne ke liye wahan jaayen aur agar nahin pahunch sakte to ghar me zohar padhen

📕 Fatawa razviya,jild 3,safah 682/724

Sawal — Wahabiyon ki azaan ka jawab dena kaisa hai

Jawab — Na unki azaan azaan hai na unki namaz namaz aur na hi unki masjid masjid hai balki wo misl ghar ke hai aur unna koi deen bhi nahin hai magar ALLAH taala ke naam ke saath jalla jalalahu aur huzoor ke naam ke saath sallallaho taala alaihi wasallam padha jaaye agar che koi unka naam pukaare

📕 Almalfooz,hissa 1,safah 95

Sawal — Maa baap agar wahabi ho gaye to aulaad kya kare

Jawab — Agar khud kama kha sakta hai to fauran alag ho jaaye kyunki murtad se kisi kism ka koi tallauqat rakhna khuda wa rasool se dushmani hai aur aulaad pau unka koi nafqa waajib na raha ki murtad ka koi nafqa nahin hai uska hukm kaafir harbi waalidain se bhi badtar hai ki kaafir ke liye nafqe ka hukm hai

📕 Fatawa mustafviya,safah 115

Sawal — Agar koi wahabi 5 waqto ka namazi ho rozedaar ho haaj kiya ho zakat deta ho ba sharah daadhi rakhe ho aur ek jaahil sunni jo ki daadhi munda be namazi be rozedaar badkaar ho to dono me kaun behtar hai

Jawab — Fisq aqeeda fisq amal se hazaar guna zyada badtar hai ki sunni kitna bhi bada badkaar ho magar khuda wa rasool ki shaan me hargiz hargiz gustakhi nahin kar sakta magar wahabiyon ke yahan khuda wa rasool ki gustakhi karna hi deen hai lihaza bad deen kaafiro murtad hai agar che kitni bhi namazein padh le aakhir kaar jahannami hai aur wahin hamesha rahega aur sunni kitne bhe jurm ki saza paane ke liye jahannam me jaaye magar bil aakhir apne imaan ki badaulat jannat me pahunchgega aur hamesha wahin rahega

📕 Almalfooz,hissa 1,safah 45

Sawal — wahabiyon se salam kalam mel jol unke ghar aana jaana daawat lena dena kaisa hai

Jawab — Wahabi ya kisi bhi badmazhab se salam kalaam karna unse mel jol rakhna unke ghar aana jaana unse dosti karna unko dawat dena unke yahan dawat me jaana garz ki unse kisi tarah ka qalbi rishta rakhna haraam haraam haraam hai aur wo bhi tab jabki unhein kaafir jaanta ho warna agar unhein musalman jaane jab to khud hi kaafir hua

📕 Mishkat,babul imaan,safah 22

Sawal — Bachchon ko wahabi ke paas hindi english wagairah padhne ke liye bhej sakte hain

Jawab — Badmazhab ki tazeem karna haraam hai to jo bachcha unse padhega zaahir hai ki unki tazeem karega lihaza aalahazrat ne ise haraam farmaya hai

📕 Ahkame shariyat,hissa 3,safah 237

*** agar aapke dil me bhi kuchh deeni sawalat ho aur jinka jawab aap maslake AALAHAZRAT ki roushni me chahte ho type karen

Apna naam
Apna shahar
Apna sawal

aur whatsapp karen 9335732950 par lekin khayal rahe ki jawab ke liye jaldi na karen jab mauqa milega aapko jawab mil jayega in sha ALLAH taala

Naushad ahmad “ZEB” razvi
General secretary,Allahabad
Jamaat raza-e mustafa

Leave a Reply

Your email address will not be published.