Categories
Sawaal - Jawaab

Sawaal-Jawaab-19

Afsar raza – nagpur,mhr

sawal — wahabi taawiz pahanne ko shirk batate hain kya aisa hai

jawab — shirkiya alfaaz ke saath dam karna taawiz baandhna aur jaadu karna shirk hai

almuajjamul kabir,jild 10,page 262

yahan saaf tashrih farmayi ja rahi hai ki shirkiya alfaaz ke saath warna warna hadise paak me hai ki

  • tum nazre bad ke liye dua taawiz karao

bukhari,jild 3,safah 290,hadees 5744
anwarul hadis,safah 224

aur khud huaur sallallaho alaihi wasallam ka amal bhi dekhiye

  • hazrat khattabi razi allahu taala anhu farmaate hain ki qurane paak ke kalimaat ya allah taala ke asmaye mubarak ke saath dam karna jaayaz hai kyunki nabiye akram huzur sallallaho alaihi wasallam khud hazrat imam hasan wa hazrat imaam husain razi allaho taala anhu ko dam karte aur unke gale me taawiz daalkar yun farmaate the ki ” main tum dono ko allah taala ke kaamil kalimat ke saath har shaitan aur zahrile jaanwar ke shar se aur har sharir aankh se allah ki panaah me deta hoon

huliyatul auliya,jild 5,page 56

haan bina wajah jo log haatho me ya galo me dora daale hue firte hain ye sakht mana hai agar unse kuchh kaho to kahte hain ye ajmer se laaye hain ye kaliyar se laaye hain to ye koi daleel na huyi yun to in muqaddas maqamat par hazaro hi khilafe sharah kaam hote hai kya un buzurgaane deen ki nisbat se har naajayaz kaam jaayaz ho jayega hargiz nahin

sawal — Galle ya phal par zakat kaise niklegi

jawab — Galle ya phal par zakat nahin ushr nikalta hai iski 2 soortein hain agar khet paani khareedkar seencha gaya hai jab to 20wa hissa niklega yaani 20 kilo me 1 kilo aur agar wo khet bagair paani khareede seench gaya hai maslan naali ke paani se ya barsat ke paani se to jab to 10wa hissa ushr dena hoga yaani 10 kilo me 1 kilo

QAZIYE SHAHAR ALLAHABAD MUFTI SHAFIQ AHMAD SHARIFI

sawal — Assalmoalaikum bhai,Hazrat sayyadna Usman Gani Radi allahu ta’ala anhu ko jisne shahid kiya tha uska naam

jawab — hazrat usman gani razi allahu taala anhu ke qaatil ka naam aswad tajibi hai

mishqat,asmaye rijaal,safah 602

ek aur qaul kinana ibn basheer bhi aaya hai

taarikhe islam,jild 1,safah 414

Amir raza – sambhal,up

sawal — ek sakhas masjid main Namaz padh raha tha or us ke barabar main ek wahabi bhi to aisi namaz ka kya hukm hai

jawab — saf qata karna yaani kaatna,todna haraam hai huzoor farmaate hain ki jo saf qata kare allah use qata kar dega to wahabi devbandi wagairah bad mazhab agar saf ke beech me khade ho gaye to yaqinan saf qata hogi aisa na chahiye

fatava razviya,jild 3,safah 374-264

Leave a Reply

Your email address will not be published.