Categories
Sawaal - Jawaab

Sawaal-Jawaab-16

Muhammad zeeshan – alld

sawal — kya moazzin ke azaan dene ke baad uski ijazat ke bagair koi eqamat bol sakta hai

jawab — mustahab hai ki jo azaan kahe wahi eqamat bole bila ijazat bolne par muazzin ko taqlif hogi aur musalman ko taqlif pahunchana achchha nahin magar eqamat ho gayi namaz me koi khalal na aayega

MUFTI SHAFIQ AHMAD SAHAB SHARIFI qaaziye shahar allahabad

manzar khan – kanpur

sawal — Naushad bhai jo log mazaron pe bhaithe hai aur paise vagaira lete hai kya ye haraam kamaie kha rahen hai. Wazahat farmaye

jawab — Mazaro par jo muzawar baithte hain wo khaadim kahlaate hain aur unko kuchh dena wo tohfa kahlata hai bheek nahin aur tohfa hadiya nazrana dena bilkul jaayaz hai

by
qaziye shahar allahabad mufti shafiq ahmad sahab sharifi

sawal — kya panjatan paak ka ziqr quran me maujood hai

jawab — para 22 surah ahzaab aayat 33 me hai ki “aur ALLAH to yahi chahta hai ki ai nabi ke ghar waalo tumse har naapaki ko door karde” is aayat me jo ahle bait ka lafz aaya hai to ahle bait me hazrat fatima wa ali wa hasan husain razi allahu taala alaihim ajmayeen hi nahin balki tamam azwaaje mutaahharat bhi daakhil hain,jaisa ki is aayat ke shuru me jo farmaya gaya ki “tum apne gharo me thahri raho” to isse muraad nabi ki biwiyan hi hain

jaisa ki para 12 surah hood aayat 73 me hai ki “allah ki rahmate aur barqate hain tumpar ai ghar waalo” is aayat me sarahatan zikr hai ki hazrat jibreel alaihissalam ne hazrat ibraaheem alaihissalam ke ghar aakar unko ahle bait kaha jabki us waqt ghar me siwaye hazrate saara ke koi bhi maujood na tha

to maaloom hua ki ahle bait me nabi alaihissalam ki biwiyan bhi daakhil hain

Mumtaz ahmad – alld

sawal — Kabar par mitti chadhana chahye ya ni Jaise koi kabr k mitti dab gai gadda ho gya to usme mil fir se dalna chahye ya ni

jawab — Behtar nahin hai,waise mitti chadhne me koi harz bhi nahin hai ki mitti chadhwane me us qabr ka nishaan baaki rakhna maksood hai jisse ki fateha wagairah padhi ja sake bilkul jaayaz hai

jaa’l haq,hissa 1,safah 269

Leave a Reply

Your email address will not be published.